AAA

Współpraca ze szkołami

Publiczne Gimnazjum im. Krzysztofa Klenczona w Dźwierzutach

Współpraca pomiędzy gimnazjum a Kołem Łowieckim "Ryś", została nawiązana we wrześniu 2015 roku. W ramach współpracy odbywają się cykliczne spotkania młodzieży z członkami koła, na których uczniowie poznają życie lasu i jego mieszkańców. Organizujemy również edukacyjne wyjazdy dla uczniów.

W kwietniu 2016 odbyła się wycieczka do nadleśnictwa w Spychowie dla członków Szkolnego Towarzystwa Przyjaciół Lasu. Tam uczniowie mieli niepowtarzalną okazję zaobserwować unikatowe walory przyrodniczo - krajobrazowe Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Mazurskie”. W Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej poszerzyli swoją wiedzę na temat roli lasu i działalności Lasów Państwowych.

 

Szkoła w Linowie