AAA

Informacje o KŁ Ryś

Jesteśmy kołem samowystarczalnym. Gospodarujemy na 77 ha ziemi uprawnej, którą uprawiamy własnym sprzętem. Żeby można było efektywnie uprawiać taki areał, utworzyliśmy stanowisko vice łowczego. Z własnych upraw przygotowujemy paszę i kiszonkę, którą karmimy zwierzęta w zimowym, najtrudniejszym dla niej okresie. Uprawiamy tzw. pola zaporowe, które zatrzymują w nich zwierzęta, w znacznym stopniu ograniczając szkody w uprawach rolników, z którymi mamy coraz lepsze relacje.

Wybudowaliśmy okazałą wiatę, gdzie odbywają się imprezy integracyjne oraz kończące polowania zbiorowe dla myśliwych koła i gości dewizowych - zwykle przy ognisku.

Ogólna powierzchnia naszych 17 łowisk (w 3 obwodach) wynosi 18480 ha, w tym 5000 ha lasów. 60 - letnią historię naszego koła pisali byli i obecni jego członkowie. Staramy się rok po roku dokumentować nasze dokonania. Można je obejrzeć na wystawach organizowanych przez koło oraz w kronikach, które obecnie prowadzi kol. Mierzejewski Leszek.