AAA

Aktualności

ZMIANA POSIEDZENIA ZARZĄDU

Posiedzenie Zarządu Koła Łowieckiego "RYŚ" w Dźwierzutach zostaje przełożone z dnia 7.02.2020r. na 31.stycznia.2020r.   (piątek) godz. 1800.

15.01.2020

Informacja dot. przyjęcia do Koła

Zarząd Koła Łowieckiego "Ryś" w Dźwierzutach, na posiedzeniu Zarządu w dniu 3.01.2020r. podjął Uchwałę nr 12/19/20 pkt 3 dot. przyjęcia w poczet członków Koła Kol. Winczewski Piotr Jacek.

03.01.2020

ZMIANA POSIEDZENIA ZARZĄDU

Posiedzenie Zarządu Koła Łowieckiego "RYŚ" w Dźwierzutach zostaje przełożone z dnia 6.12.2019r. na 29.listopada.2019r.   (piątek) godz. 1800.

25.11.2019

Składka członkowska do PZŁ za 2020r.

Informujemy,  że składka członkowska do Polskiego Związku Łowieckiego na rok 2020 wynosi:

  • składka normalna: 363 zł
  • ulgowa: 203 zł
  • myśliwi, którzy ukończyli 80 rok życia- 123 zł

Należność należy wpłacić w terminie do 20.12.2019 r.  na niżej wymienione konto Koła Łowieckiego "Ryś" w Dźwierzutach:
B.S. Szczytno O/Dźwierzuty   75 8838 1044 2007 0400 0169 0001

21.11.2019

Nowy statut Polskiego Związku Łowieckiego

Dnia 16 lutego 2019 został uchwalony nowy statut PZŁ. Można go pobrać w wersji PDF.

W związku z tym, ponownie przypominamy o zasadach przetwarzania danych osobowych.

21.10.2019

ZMIANA POSIEDZENIA ZARZĄDU

Posiedzenie Zarządu Koła Łowieckiego "Ryś" w Dźwierzutach odbędzie się 06.05.2019r. godz. 18:00

18.04.2019

ZMIANA POSIEDZENIA ZARZĄDU

Posiedzenie Zarządu Koła Łowieckiego "RYŚ" w Dźwierzutach zostaje przełożone z dnia 5.10.2018r. na 4.10.2018r.   (czwartek) godz. 1800. W tym dniu będą wydawane Upoważnienia do wykonywania  polowania indywidualnego.

25.09.2018

Komunikat dotyczący polowania zbiorowego

Polowanie wigilijne odbędzie się w łowisku Zazdrość - Szczepankowo dnia 23.12.2017r.

Zbiórka o godz. 730  w Zazdrości przy posesji  Pani Rojewskiej.

Zakończenie ok. godz. 1600 w Ośrodku Wypoczynkowym "NEMO" na Kulce.

18.12.2017

Wytyczne w zakresie postępowania z patrochami pozyskanymi od dzików podczas polowań

Niniejsze zasady powinny być przestrzegane ze względu na zminimalizowanie rozprzestrzeniania włośnicy wśród dzików.

Procedury nie dotyczą obszarów objętych restrykcjami związanymi z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF).

17.12.2017

123