AAA

Historia

Wiosną 1947 r. w Dźwierzutach powstało Koło Łowieckie "Dzik", natomiast rok później, w Rańsku Koło Łowieckie "Perkoz". Liczba członków obu kół szybko wzrastała, jednak po pewnym czasie zmalała, z powodu wyjazdu Mazurów do Niemiec oraz odebraniu pozwoleń na broń niektórym myśliwym, przez UB i MO. W tej sytuacji, na wspólnym zebraniu 10 czerwca 1950 r. obydwa koła połączyły się w jedno o nazwie "Ryś" z siedzibą w Dźwierzutach. Prezesem został kol. Antoni Tataranian, a łowczym kol. Karol Bechman.

Pierwsze lata istnienia

Koło zrzeszało 15-20 myśliwych, a stany zwierzyny grubej były niskie. Polowano głównie na zające, piżmaki, lisy, ptactwo łowne, a pozyskanie zwierzyny grubej wynosiło średnio 5 jeleni, 10 saren i 12 dzików.

Lata sześćdziesiąte

W kole było 20-25 myśliwych, w tym kilku selekcjonerów. Przeciętnie w roku gospodarczym pozyskiwano 8-14 jeleni, 20-30 saren, 15-20 dzików, 250-300 zajęcy. Ponadto strzelano lisy, dużo kaczek, łyski, cietrzewie, kuropatwy, słonki i piżmaki.

Lata siedemdziesiąte

Stan osobowy koła przekroczył 35 osób, a pozyskanie zwierzyny wynosiło średnio 30 jeleni, 60 saren, 50 dzików, 120 zajęcy, lisy, dużo kaczek i piżmaków, łyski, cietrzewie, słonki i kuropatwy.

Kolejne lata charakteryzują się dalszym wzrostem pogłowia zwierzyny grubej i wyraźnym spadkiem stanów zwierzyny drobnej. Koło dwukrotnie podejmowały próby zasiedlania łowisk bażantem, co miało krótkotrwały efekt, ponieważ sąsiednie koła nie podjęły tematu. Na przełomie lat 70/80 członkowie koła uczestniczyli w programie introdukcji bobra na terenie dzierżawionych obwodów. Przeprowadzona w 2004 r. inwentaryzacja wykazała w naszych łowiskach 22 stanowiska bobrów i dalszy, szybki rozwój populacji.

Lata dziewięćdziesiąte

W tym okresie koło liczyło około 50 myśliwych, a stany inwentaryzacyjne wykazały bytowanie w naszych obwodach średnio 220 jeleni, 450 saren, 250 dzikow, 150 zajęcy, 120 lisów, kaczki, kuropatwy, cietrzewie, słonki. Wzrosła liczba drapieżników, takich jak lis, jenot, borsuk, kuna. Przybyło też bezpańskich psów i kotów.

Od początku XXI wieku w kole jest średnio 60 myśliwych i 2-3 kandydatów. Pozyskanie zwierzyny wynosi średnio 50-60 jeleni, w tym 20-25 byków, 120-150 saren, 150-200 dzików, 80-120 lisów, 12 jenotów, niewielkie ilości zwierzyny drobnej i ptactwa łownego.

 

55-lecie Koła Łowieckiego Ryś

60-lecie Koła Łowieckiego Ryś

Pogrzeb ks. Kropiewnickiego

Wystawa kolekcji trofeów Józefa Balickiego