AAA

Aktualności

Elektroniczna Książka Polowań

Darz Bór

W związku z wprowadzeniem elektronicznej książki polowań EKEP każdy członek koła zobowiązany zarejestrować się w systemie do 30.06.2021

Aby uzyskać dostęp do systemu komputerowego „system.kl”, w tym Elektronicznej Książki Ewidencji Polowań (EKEP) należy:

  1. Wejść na stronę www.ekep.eu
  2. U góry ekranu, zieloną czcionką jest informacja o możliwości złożenia wniosku o dostęp drogą elektroniczną, klikamy słowo tutaj
  3. Wypełniamy  Dane Myśliwego: imię, nazwisko numer legitymacji numer telefonu komórkowego adres email, Wybieramy Zarząd Okręgowy Koła – Olsztyn i Koło Łowieckie Ryś Dźwierzuty (Pamiętamy o literówkach, wpisujemy polskie znaki)
  4. W części Wnioskowane role wszyscy zaznaczają Myśliwy, rezydent oraz Użytkownik EKEP. Osoby pełniące funkcje w kole zaznaczają również rodzaj funkcji którą pełnią
  5. Zaznaczamy „kwadraciki” przy Klauzuli informacyjnej i Oświadczeniu
  6. Klikamy w kwadracik przy słowach Nie jestem robotem, wypełniamy zadanie z obrazkami, klikamy zweryfikuj oraz Wyślij

Jeżeli coś nie będzie wypełnione prawidłowo system będzie podpowiadał co należy uzupełnić.

Tak wysłany wniosek trafia do administratora systemu w Zarządzie Okręgowym w Olsztynie. W ciągu kilku dni na podany adres emailowy i sms na komórkę zostanie wysłany login i hasło. Login jest jeden i stały, bez możliwości zmiany. Hasło jest generowane przez komputer i można je zmienić na łatwiejsze do zapamiętania.

Dużym ułatwieniem jest film na kanale You Tube przygotowany przez PZŁ:
Jak korzystać z KŁ i PZŁ EKEP - film instruktażowy cz. 1. - Myśliwi

Opisuje krok po kroku składanie wniosku , zapis na polowanie przy użyciu komputera oraz przy użyciu telefonu komórkowego. W razie problemów czy trudności można się kontaktować z administratorami systemu Kol. Markiem Werpachowskim lub Mariuszem Jakubowskim ZO PZŁ OLSZTYN telefony na stronie internetowej ZO OLSZTYN

Romuald Amborski

16.05.2021

Odeszli do krainy wiecznych łowów

Koledzy

Panująca pandemia nie pozwala nam na bezpośrednie spotkania, wspólne polowania czy zebrania. Zabiera również kolegów z naszych szeregów.

Z przykrością informujemy, że w grudniu zmarł Heniu Sałkowski, a w lutym Stasiu Jeznach.

Niech im Knieja szumi po wsze czasy!

07.03.2021

Życzenia od Pani Poseł na Sejm RP Urszuli Pasławskiej

20.11.2020

Składka członkowska do PZŁ za 2021 r.

Zgodnie z Uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej nr 317/2020 z dnia 22 września 2020 r. składka członkowska na rzecz Zrzeszenia w roku 2021 ulega zmianie i wynosi:

- składka normalna - 403,- zł
- składka ulgowa - 223,- zł

Składka ulgowa przysługuje:

- młodzieży uczącej się za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej, jednak tylko tym osobom, które nie ukończyły 25 lat do 31 grudnia 2020 r.;
- myśliwym, którzy ukończyli 70 lat do dnia 31 grudnia 2020 r.

Członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 80 lat do dnia 31 grudnia 2020 r. przysługuje składka ulgowa w wysokości 25% składki tj. - 133,- zł

Należność należy wpłacić w terminie do 15.12.2020 r.  na niżej wymienione konto Koła Łowieckiego "Ryś" w Dźwierzutach:
B.S. Szczytno O/Dźwierzuty   75 8838 1044 2007 0400 0169 0001

29.10.2020

Komunikat z posiedzenia Zarządu w dn. 02.10.2020r.

W zwiazku z sytuacją epidemiologiczną Zarząd zwraca się do myśliwych o zintensyfikowanie polowań indywidualnych zgodnie z posiadanymi upoważnieniami.

Na chwilę obecną nie są planowane polowania zbiorowe a decyzje będą podejmowane w zależności od wykonania planu.

O wszystkich zmianach koledzy zostaną powiadomieni w oddzielnych komunikatach.

    

DARZ BÓR

Zarząd Koła "Ryś"

08.10.2020

Walne Zgromadzenie odwołane

W związku z lawinowym zwiększaniem się liczby osób zakażonych koronawirusem, w trosce o zdrowie myśliwych i ich rodzin, Zarząd Koła na dodatkowym posiedzeniu w dn. 28.09.2020 r. postanowił:
- odwołać planowane na dzień 03 .10.2020r Walne Zgromadzenie Członków Koła
- o ponownym zwołaniu Walnego Zgromadzenia Koledzy zostaną powiadomieni w późniejszym terminie, zgodnie ze Statutem PZŁ
- Zarząd prosi kolegów myśliwych o wzajemnym powiadomieniu się o zaistniałej sytuacji

DARZ  BÓR

Sekretarz KŁ „RYŚ”
Jerzy Kilijański

29.09.2020

KOMUNIKAT Nr 3

Planowane przestrzelenie broni myśliwskiej w dniu 26 kwietnia 2020r. na strzelnicy w Gutkowie nie odbędzie się z powodu pandemii koronawirusa. Strzelnica myśliwska pozostaje zamknięta do odwołania. Nowy termin przestrzelenia broni zostanie podany na stronie internetowej Koła.

Za Zarząd KŁ
J. Kilijański Sekretarz KŁ

21.04.2020

KOMUNIKAT NR 2

1. W odpowiedzi na apel ZO PZŁ - wyasygnowaliśmy sumę 2.500,-zł na zakup respiratora jako dar od myśliwych.

2. ZG PZŁ - rekomenduje, żeby myśliwi w wieku powyżej 65 roku życia a posiadający poważne choroby współistniejące - przez najbliższy okres zrezygnowali z wychodzenia na polowanie.

3. Jeżeli chodzi o wyjście do lasu to proszę stosować się do zaleceń ogólnych.

4. Zarząd w obecnym składzie nadal wykonuje swoje obowiązki do czasu nowych ustaleń w sprawie Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczo - Wyborczych.

 

Za Zarząd KŁ
J. Kilijański Sekretarz Koła

09.04.2020

KOMUNIKAT


W związku z zaistniałą sytuacją i obostrzeń jakie wprowadził  Rząd w przemieszczaniu się, proszę
systematycznie czytać komunikaty ZO PZŁ Olsztyn oraz Zarządu KŁ "RYŚ".

1.Planowe posiedzenie Zarządu w dn. 03.04. 2020 (piątek) nie odbędzie się

2.Składki za I kwartał sezonu 2020 /2021 wpłacać na konto koła elektronicznie

3.Wszelkie należności wobec myśliwych za rekompensaty oraz odstrzały sanitarne będą przesyłane myśliwym na konta

4. Do dnia 25.03 nie ma odpowiedzi rządu czy myśliwi wykonujący polowania sanitarne - mogą to robić

5.  Myśliwi, którzy będą chcieli wymienić stare odstrzały  proszeni są o kontakt z Łowczym KŁ

6. Wszelkie inne sprawy z członkami  Zarządu - tylko telefonicznie i przez pocztę elektroniczną

Za Zarząd KŁ
J. Kilijański Sekretarz Koła

25.03.2020

UWAGA

Informujemy, że w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, wynikającą z zagrożenia Koronowirusem ( COVID - 19 ) Skarbnik nie przyjmuje wpłat gotówkowych. Wszelkie płatności do Koła prosimy dokonywać w formie przelewów na rachunek bankowy. B.S. Szczytno O/Dźwierzuty 75 8838 1044 2007 0400 0169 0001.

Koledzy,  którzy oczekują należności od Koła proszeni są o podanie dla Skarbnika numeru konta na adres e-mail: ramborski@am-br.pl lub SMS na numer tel. kom. 784 473 432 celem przekazania pieniędzy na konto.

16.03.2020

123Ostatnia ›