AAA

Aktualności

Informacja dotycząca przyjęcia do Koła

Zarząd Koła Łowieckiego „Ryś” w Dźwierzutach na posiedzeniu Zarządu w dniu 4.12.2020r. podjął Uchwałę nr 9/20/21 pkt 3 dot. przyjęcia w poczet członków Koła Kol. Grzegorza Wójcik .

Sekretarz KŁ „RYŚ”
Jerzy Kilijański

04.12.2020

Życzenia od Pani Poseł na Sejm RP Urszuli Pasławskiej

20.11.2020

Składka członkowska do PZŁ za 2021 r.

Zgodnie z Uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej nr 317/2020 z dnia 22 września 2020 r. składka członkowska na rzecz Zrzeszenia w roku 2021 ulega zmianie i wynosi:

- składka normalna - 403,- zł
- składka ulgowa - 223,- zł

Składka ulgowa przysługuje:

- młodzieży uczącej się za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej, jednak tylko tym osobom, które nie ukończyły 25 lat do 31 grudnia 2020 r.;
- myśliwym, którzy ukończyli 70 lat do dnia 31 grudnia 2020 r.

Członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 80 lat do dnia 31 grudnia 2020 r. przysługuje składka ulgowa w wysokości 25% składki tj. - 133,- zł

Należność należy wpłacić w terminie do 15.12.2020 r.  na niżej wymienione konto Koła Łowieckiego "Ryś" w Dźwierzutach:
B.S. Szczytno O/Dźwierzuty   75 8838 1044 2007 0400 0169 0001

29.10.2020

Komunikat z posiedzenia Zarządu w dn. 02.10.2020r.

W zwiazku z sytuacją epidemiologiczną Zarząd zwraca się do myśliwych o zintensyfikowanie polowań indywidualnych zgodnie z posiadanymi upoważnieniami.

Na chwilę obecną nie są planowane polowania zbiorowe a decyzje będą podejmowane w zależności od wykonania planu.

O wszystkich zmianach koledzy zostaną powiadomieni w oddzielnych komunikatach.

    

DARZ BÓR

Zarząd Koła "Ryś"

08.10.2020

Walne Zgromadzenie odwołane

W związku z lawinowym zwiększaniem się liczby osób zakażonych koronawirusem, w trosce o zdrowie myśliwych i ich rodzin, Zarząd Koła na dodatkowym posiedzeniu w dn. 28.09.2020 r. postanowił:
- odwołać planowane na dzień 03 .10.2020r Walne Zgromadzenie Członków Koła
- o ponownym zwołaniu Walnego Zgromadzenia Koledzy zostaną powiadomieni w późniejszym terminie, zgodnie ze Statutem PZŁ
- Zarząd prosi kolegów myśliwych o wzajemnym powiadomieniu się o zaistniałej sytuacji

DARZ  BÓR

Sekretarz KŁ „RYŚ”
Jerzy Kilijański

29.09.2020

KOMUNIKAT Nr 3

Planowane przestrzelenie broni myśliwskiej w dniu 26 kwietnia 2020r. na strzelnicy w Gutkowie nie odbędzie się z powodu pandemii koronawirusa. Strzelnica myśliwska pozostaje zamknięta do odwołania. Nowy termin przestrzelenia broni zostanie podany na stronie internetowej Koła.

Za Zarząd KŁ
J. Kilijański Sekretarz KŁ

21.04.2020

KOMUNIKAT NR 2

1. W odpowiedzi na apel ZO PZŁ - wyasygnowaliśmy sumę 2.500,-zł na zakup respiratora jako dar od myśliwych.

2. ZG PZŁ - rekomenduje, żeby myśliwi w wieku powyżej 65 roku życia a posiadający poważne choroby współistniejące - przez najbliższy okres zrezygnowali z wychodzenia na polowanie.

3. Jeżeli chodzi o wyjście do lasu to proszę stosować się do zaleceń ogólnych.

4. Zarząd w obecnym składzie nadal wykonuje swoje obowiązki do czasu nowych ustaleń w sprawie Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczo - Wyborczych.

 

Za Zarząd KŁ
J. Kilijański Sekretarz Koła

09.04.2020

KOMUNIKAT


W związku z zaistniałą sytuacją i obostrzeń jakie wprowadził  Rząd w przemieszczaniu się, proszę
systematycznie czytać komunikaty ZO PZŁ Olsztyn oraz Zarządu KŁ "RYŚ".

1.Planowe posiedzenie Zarządu w dn. 03.04. 2020 (piątek) nie odbędzie się

2.Składki za I kwartał sezonu 2020 /2021 wpłacać na konto koła elektronicznie

3.Wszelkie należności wobec myśliwych za rekompensaty oraz odstrzały sanitarne będą przesyłane myśliwym na konta

4. Do dnia 25.03 nie ma odpowiedzi rządu czy myśliwi wykonujący polowania sanitarne - mogą to robić

5.  Myśliwi, którzy będą chcieli wymienić stare odstrzały  proszeni są o kontakt z Łowczym KŁ

6. Wszelkie inne sprawy z członkami  Zarządu - tylko telefonicznie i przez pocztę elektroniczną

Za Zarząd KŁ
J. Kilijański Sekretarz Koła

25.03.2020

UWAGA

Informujemy, że w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, wynikającą z zagrożenia Koronowirusem ( COVID - 19 ) Skarbnik nie przyjmuje wpłat gotówkowych. Wszelkie płatności do Koła prosimy dokonywać w formie przelewów na rachunek bankowy. B.S. Szczytno O/Dźwierzuty 75 8838 1044 2007 0400 0169 0001.

Koledzy,  którzy oczekują należności od Koła proszeni są o podanie dla Skarbnika numeru konta na adres e-mail: ramborski@am-br.pl lub SMS na numer tel. kom. 784 473 432 celem przekazania pieniędzy na konto.

16.03.2020

ZMIANA POSIEDZENIA ZARZĄDU

Posiedzenie Zarządu Koła Łowieckiego "RYŚ" w Dźwierzutach zostaje przełożone z dnia 7.02.2020r. na 31.stycznia.2020r.   (piątek) godz. 1800.

15.01.2020

123Ostatnia ›