A A A

 Polowania

Kalendarz polowań zbiorowych – w sezonie 2012/13

 
L.p.

Data polowania
Godzina zbiórki

Miejsce zbiórki Nr Obwodu Łowisko Gatunek zwierzyny Prowadzący
Pomocnik
Uwagi
1.
27.10.2012    godz. 7:00
sobota
Jabłonka
Szczotka
236
Jabłonka
Dźwierzuty
Jeleń, sarna, dzik,
zw. futerkowe
F. Malewicz
Hubertowskie
2.
10.11.2012    godz:7:00
sobota
 
Stankowo
boisko
236
 
Stankowo
Jeleń, sarna, dzik,
zw. futerkowe
F. Malewicz
 
3.
17.11.2012     godz.7:00
sobota
Zazdrość Rojewska
235
Zazdrość Szczepankowo
Jeleń, sarna, dzik,
zw. futerkowe
F. Malewicz
 
4.
24.11.2012    godz:7:00
sobota
Leśnictwo Zimna Woda w Jeleniowie
234
Babant
Jeleń, sarna, dzik,
zw. futerkowe
F. Malewicz
 
5.
01.12.2012    godz.7:30
sobota
Zalesie
Kostuch
235
Kałęczyn
Targowska Wólka
Jeleń, sarna, dzik,
zw. futerkowe
F. Malewicz
 
6.
08.12.2012    godz.7:30
sobota
Rańsk
remiza
234
Rańsk
Miętkie
Jeleń, sarna, dzik,
zw. futerkowe
F. Malewicz
 
7.
15.12.2012   godz.7:30
sobota
Rogale
Bruchwałd
235
Rogale
Popowa Wola
Jeleń, sarna, dzik,
zw. futerkowe
F. Malewicz
 
8.
22.12.2012    godz.7:30
sobota
Dźwierzuty
Malewicz
236
Dąbrowa
Jeleń, sarna, dzik,
zw. futerkowe
F. Malewicz
Wigilijne
9.
29.12.2012    godz.7:30
sobota
Leśnictwo Zimna Woda w Jeleniowie
234
Jeleniowo
Zimna Woda
 
Jeleń, sarna, dzik,
zw. futerkowe
F. Malewicz
 
10.
05.01.2013    godz.7:30
sobota
Leśnictwo Zimna Woda w Jeleniowie
    
 
234
 
Jeleniowo
Zimna Woda
Jeleń, sarna, dzik,
zw. futerkowe
F. Malewicz
 
11.
06.01.2013    godz.7:30
niedziela
Zazdrość Rojewska
 
235
    Zazdrość Szczepankowo
Jeleń, sarna, dzik,
zw. futerkowe
F. Malewicz
 
 
 
12.
12.01.2013    godz.7:30
sobota
Leśnictwo Zimna Woda w Jeleniowie
 
234
 
Jeleniowo
Zimna Woda
Jeleń, sarna, dzik,
zw. futerkowe
F. Malewicz
 
13.
13.01.2013    godz.7:30
niedziela
Rogale
Bruchwałd
235
 
Rogale
Popowa Wola
Jeleń, sarna, dzik,
zw. futerkowe
F. Malewicz
 
 

Uwagi:

  1. Organizacja polowań zbiorowych zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia.
  2. W polowaniach mogą uczestniczyć koledzy, którzy mają uregulowane należności na rzecz Koła, oraz zgłoszą swoje uczestnictwo u łowczego na trzy dni przed rozpoczęciem polowania.
  3. Koledzy myśliwi oraz zaproszeni goście uczestniczący w polowaniach zbiorowych winni legitymować się aktualnym przystrzeleniem broni, ważną legitymacją PZŁ oraz pozwoleniem na broń.
  4. Zarząd zobowiązany jest zapewnić na polowanie: apteczki, kartki stanowiskowe, sygnałówki, kołatki, kamizelki dla naganiaczy  na dwie grupy.
  5. Na jeden tydzień przed polowaniem zbiorowym nie wolno odbywać polowań indywidualnych w w/w łowiskach kalendarza.
  6. Prowadzący polowanie będzie wyznaczał przed polowaniem pomoc i gospodarza
  7. Zarząd zastrzega sobie możliwość odwołania, lub przesunięcia na inny termin polowań w przypadku dojścia do skutku polowania dla obcokrajowców oraz zmiany terminów polowań ze względu na warunki atmosferyczne i inne okoliczności.
  8. Wszystkie zmiany odnośnie polowań zbiorowych będą podawane na stronie internetowej koła www.rys-dzwierzuty.pl i w książkach komunikatów.
     

Darz Bór
Za Zarząd